fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Uchwała nr 325/VI/IV/2019 w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 385/VI/I/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 391/VI/III/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 396/VI/V/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 6/VII/X/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 60/VII/VI/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

załącznik do uchwały nr 60/VII/VI/2021 - załącznik nr 4 do statutu

Obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie