fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022

III ROK LICENCJATU (CYKL KSZTAŁCENIA 2019- 2022)

1. SPECJALNOŚĆ KiEMI (NAUCZYCIELSKA)

III rok studiów

V semestr

a/lipiec-luty

b/wrzesień-luty

a/kierunkowa

b/pedagogiczna

a/180h

b/30h

 

a) praktyka PEDAGOGICZNA dla specjalnosci KiEMI odbywa się według następującej instrukcji:

instrukcja do pobrania (3)

UWAGA! PRAKTYKĘ BĘDZIE MOŻNA REALIZOWAĆ W FORMIE ONLINE JESLI ZOSTANĄ WPROWADZONE NOWE OGRANICZENIA; WYTYCZNE ZNAJDUJĄ SIE W INSTRUKCJI

Zaliczenie:

Zaliczenia praktyki dokonuje Menedżer kierunku na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:

- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły ( II, III rok)

- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę ( II, III rok)

- arkuszy obserwacji (II rok – 20 szt., III rok – 20szt.)

UWAGA! praktykę pedagogiczną można również odbyć przez udział w wolontariacie „Korki nie we wtorki”

 

b) praktyka KIERUNKOWA dla obu specjalności odbywa się wg następującej instrukcji:

instrukcja do pobrania (1)

UWAGA! PRAKTYKĘ BĘDZIE MOŻNA REALIZOWAĆ W FORMIE ONLINE JEŚLI ZOSTANA WPROWADZONE NOWE OGRANICZENIA; WYTYCZNE ZNAJDUJĄ SIE W INSTRUKCJI 

Zaliczenie:

W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:

- sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk (po każdym semestrze praktyk)

- dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)

 

2. SPECJALNOŚCI FA Z JĘZYKIEM SPECJALISTYCZNYM

III rok studiów

V semestr

a/lipiec-luty

b/lipiec-luty

a/kierunkowa

b/specjalnościowa

a/180h

b/30h

 

a) praktyka KIERUNKOWA dla obu specjalnosci odbywa się wg następujacej instrukcji:

instrukcja do pobrania (1)

UWAGA! PRAKTYKĘ BĘDZIE MOŻNA REALIZOWAĆ W FORMIE ONLINE JEŚLI ZOSTANĄ WPROWADZONE NOWE OGRANICZENIA; WYTYCZNE ZNAJDUJĄ SIE W INSTRUKCJI

Zaliczenie:

W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:

- sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk (po każdym semestrze praktyk)

- dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)

 

b) praktyka SPECJALNOŚCIOWA dla specjalnosci FA z językiem specjalistycznym, odbywa się wg następujacej instrukcji:

Instrukcja do pobrania (4)

UWAGA! PRAKTYKĘ BĘDZIE MOŻNA REALIZOWAĆ W FORMIE ONLINE JESLI ZOSTANĄ WPROWADZONE OGRANICZENIA; WYTYCZNE ZNAJDUJĄ SIE W INSTRUKCJI