fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022

II  ROK SUM (CYKL KSZTAŁCENIA 2020- 2022)

III semestr

a/wrzesień-luty

b/wrzesień-luty

a/zawodowa

b/niepedagogiczna-tłumaczenia

c/pedagogiczna

a/120h

b/60h

 

c/60h

 

a) PRAKTYKA ZAWODOWA dotyczy studentów obu specjalizacji i odbywa się wg. poniższej instrukcji:

instrukcja do pobrania (8)

UWAGA! PRAKTYKĘ BĘDZIE MOŻNA REALIZOWAĆ W FORMIE ONLINE JEŚLI ZOSTANA WPROWADZONE NOWE OGRANICZENIA; WYTYCZNE ZNAJDUJĄ SIE W INSTRUKCJI 

Zaliczenie:

W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:

  • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk (po każdym semestrze praktyk),
  • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)

UWAGA! JEST TO OSTATNI SEMESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH

- opinię z oceną opiekuna praktyk w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze (po ostatnim semestrze praktyk),

- katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk)

- odbyć rozmowę indywidualną z Menedzerem kierunku (po ostatnim semestrze praktyk).

b) PRAKTYKA NIEPEDAGOGICZNA- TŁUMACZENIA dotyczy studentów specjalizacji translacja  i odbywa się wg. nastepującej instrukcji:

instrukcja do pobrania (7)

Zaliczenie:

1. W celu zaliczenia praktyk student powinien:

- przedstawić dziennik praktyk z potwierdzeniem udziału w warsztatach, konsultacji z wykładowcami, udziału w tłumaczeniu ustnym

- odbyć rozmowę indywidualną z Menedzerem kierunku (po ostatnim semestrze praktyk)

- dostarczyć przetłumaczone dokumenty oraz systematycznie gromadzić wszystkie przetłumaczone prace w postaci portfolio

- wypełnić katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk)

 

c) PRAKTYKA PEDAGOGICZNA dotyczy studentów specjalizacji dydaktyka  i odbywa się wg nastepujacej instrukcji:

instrukcja do pobrania (6)

UWAGA! PRAKTYKĘ BĘDZIE MOŻNA REALIZOWAĆ W FORMIE ONLINE JEŚLI ZOSTANA WPROWADZONE NOWE OGRANICZENIA; WYTYCZNE ZNAJDUJĄ SIE W INSTRUKCJI 

Zaliczenie:

Zaliczenia praktyki dokonuje Menedżer kierunku na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:

- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły (I, II rok)

- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę (I, II rok)

- arkuszy obserwacji (I rok – 20 szt., II rok – 20szt.)

- konspektów prowadzonych zajęć (II rok – 20 sztuk)

- kart samooceny (II rok – 2 sztuki)

UWAGA! Praktykę pedagogiczną można również odbyć przez udział w wolontariacie „Korki nie we wtorki”