fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Zadania w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2020/2021:
1) wzmocnienie praktycznego wymiaru kształcenia, w szczególności poprzez realizowanie zajęć rozwijających umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia;
2) doskonalenie procesu kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
3) rozwijanie i modernizowanie bazy dydaktycznej poprzez tworzenie i doposażanie laboratoriów specjalistycznych.
 

Od roku akademickiego 2019/2020 zadania Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

Do roku akademickiego 2018/2019 zadania Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia uchwalał Senat Uczelni.