fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

W celu jak najlepszego powiązania procesu i efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów z potrzebami rozwojowymi podregionu konińskiego, a przede wszystkim z potrzebami pracodawców, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych nawiązuje i utrzymuje kontakty z wieloma podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. We współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, władze, pracownicy i studenci poszczególnych katedr realizują wiele projektów i przedsięwzięć. Katedra Nauk Ekonomicznych na kierunku Gospodarka i administracja publiczna nawiązała współpracę między innymi z następującymi jednostkami i instytucjami:

 1. Miasto Konin, www.konin.pl
 2. Powiat koniński, www.powiat.konin.pl
 3. Gmina Rychwał, www.rychwal.pl
 4. Gmina Wilczyn, www.wilczyn.pl
 5. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, www.arrkonin.org.pl
 6. Konińska Izba Gospodarcza, www.kig.konin.pl
 7. Komenda Miejska Policji w Koninie, www.konin.policja.gov.pl
 8. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, www.konin.psp.wlkp.pl