WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 25 sierpnia 2019

Opłaty za studia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie pobiera opłaty za usługi edukacyjne związane z:

  1. kształceniem na studiach niestacjonarnych;
  2. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
  3. prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
  4. kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Oprócz wyżej wymienionych opłat za usługi edukacyjne Uczelnia pobiera opłaty za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów.

Szczegółowe zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne określa Uchwała Nr 341/VI/V/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, wnoszą opłaty na zasadach dotychczasowych, czyli zgodnie z podpisaną z Uczelnią umową o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.

Wniesienia opłaty za usługi edukacyjne student dokonuje na rachunek bankowy Uczelni – wygenerowany przez system informatyczny indywidulany numer rachunku bankowego przypisany studentowi.

W związku ze zmianą systemu informatycznego w Uczelni informujemy, że student logując się do USOSweb (https://usosweb.konin.edu.pl ) w zakładce „Dla studentów” –  „Płatności fk” ma przypisany nowy numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat za studia.
Od semestru letniego 2018/2019 wszystkie należności za studia należy wpłacać na nowy numer rachunku bankowego dostępny w USOSweb.

Sprawy związane z opłatami za studia i świadczone usługi edukacyjne należy kierować do Działu Dydaktyki - Sekcji Analiz i Sprawozdawczości.

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1
tel. 63 249 72 35 / 63 249 72 18
pok. nr 9 (parter)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki