WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Nowe studia magisterskie – gospodarka i administracja publiczna


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 16 czerwca 2019

Opłaty za studia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie pobiera:

  • jednorazowe opłaty związane z odbywaniem studiów: za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów oraz
  • opłaty za usługi edukacyjne związane z:
  1. kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych,
  2. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
  3. prowadzeniem studiów w języku obcym,
  4. prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku,
  5. prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń,
  6. przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.

Szczegółowe zasady pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne w Uczelni określa uchwała Nr 252/V/IX/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  z dnia 16 września 2014 r. w sprawie opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, zmieniona uchwałą Nr 19/VI/X/2015 z dnia 20 października 2015 r.

W związku ze zmianą systemu informatycznego w Uczelni informujemy, że student logując się do USOSweb ( https://usosweb.konin.edu.pl ) w zakładce „Dla studentów” –  „Płatności fk” ma przypisany nowy numer rachunku bankowego do wnoszenia opat za studia.
Od semestru letniego 2018/2019 wszystkie należności za studia należy wpłacać na nowy numer rachunku bankowego dostępny w USOSweb.

Wszystkie sprawy związane z opłatami za studia i świadczone usługi edukacyjne należy kierować do Działu Dydaktyki - Sekcji Analiz i Sprawozdawczości.
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1
tel. 63 249 72 35 / 63 249 72 18
pok. nr 9 (parter)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki